Stations

Kazan International Airport

Airport

+7 (843) 267-88- 07

kazan.aero

View map

Kazan-1

1 Privokzalnaya Sq.

8 (800) 775-00-00

vokzalkazan.ru

View map

Kazan-2 (Vosstaniye)

33 Vorovskogo St.

8 (800) 775-00-00

View map

River Port

1 Devyataeva St.

8 (843) 233-08-08

View map

Yuzhny bus station

207 Orenburgsky Pr-d

+7 (843) 237-33-23

autovokzal.com

View map

Vostochny bus station

8 Agrarnaya St.

+7 (843) 2593037

View map